Darjeeling Tee GFOP-I 'Balasun'
Darjeeling Tee GFOP-I 'Balasun' rund
Darjeeling GFOP I Balasun First Flush 1.5 kg first flush
Darjeeling GFOP I Balasun First Flush 1.5 kg first flush
Darjeeling GFOP I Balasun First Flush 1.5 kg first flush
Darjeeling GFOP I Balasun First Flush 1.5 kg first flush
Darjeeling GFOP I Balasun First Flush 1.5 kg first flush
Darjeeling GFOP I Balasun First Flush 1.5 kg first flush
Darjeeling GFOP I Balasun First Flush 1.5 kg first flush
Preview: Darjeeling Tee GFOP-I 'Balasun'
Preview: Darjeeling Tee GFOP-I 'Balasun' rund
Preview: Darjeeling GFOP I Balasun First Flush 1.5 kg first flush
Preview: Darjeeling GFOP I Balasun First Flush 1.5 kg first flush
Preview: Darjeeling GFOP I Balasun First Flush 1.5 kg first flush
Preview: Darjeeling GFOP I Balasun First Flush 1.5 kg first flush
Preview: Darjeeling GFOP I Balasun First Flush 1.5 kg first flush
Preview: Darjeeling GFOP I Balasun First Flush 1.5 kg first flush
Preview: Darjeeling GFOP I Balasun First Flush 1.5 kg first flush