China Pu-Erh Beeng Cha-Ban Zhang Mountain approx. 357g - shu 1 pc.
China Pu-Erh Beeng Cha-Ban Zhang Mountain approx. 357g - shu 1 pc. Detailed view
China Pu-Erh Beeng Cha-Ban Zhang Mountain approx. 357g - shu 1 pc. Preparation
General information about Lerbs & Hagedorn
China Pu-Erh Beeng Cha-Ban Zhang Mountain approx. 357g - shu 1 pc.
China Pu-Erh Beeng Cha-Ban Zhang Mountain approx. 357g - shu 1 pc.
China Pu-Erh Beeng Cha-Ban Zhang Mountain approx. 357g - shu 1 pc.
China Pu-Erh Beeng Cha-Ban Zhang Mountain approx. 357g - shu 1 pc.
China Pu-Erh Beeng Cha-Ban Zhang Mountain approx. 357g - shu 1 pc.
Preview: China Pu-Erh Beeng Cha-Ban Zhang Mountain approx. 357g - shu 1 pc.
Preview: China Pu-Erh Beeng Cha-Ban Zhang Mountain approx. 357g - shu 1 pc. Detailed view
Preview: China Pu-Erh Beeng Cha-Ban Zhang Mountain approx. 357g - shu 1 pc. Preparation
Preview: General information about Lerbs & Hagedorn
Preview: China Pu-Erh Beeng Cha-Ban Zhang Mountain approx. 357g - shu 1 pc.
Preview: China Pu-Erh Beeng Cha-Ban Zhang Mountain approx. 357g - shu 1 pc.
Preview: China Pu-Erh Beeng Cha-Ban Zhang Mountain approx. 357g - shu 1 pc.
Preview: China Pu-Erh Beeng Cha-Ban Zhang Mountain approx. 357g - shu 1 pc.
Preview: China Pu-Erh Beeng Cha-Ban Zhang Mountain approx. 357g - shu 1 pc.